ทองพูน พึ่งสุนทร

ทองพูน พึ่งสุนทร

โปรดักชั่น

2496

นางแมวป่า

- อำนวยการสร้าง