ทองพับ พานิชพัฒน์

ทองพับ พานิชพัฒน์

โปรดักชั่น

2514

คนใจบอด

- อำนวยการสร้าง