ทองปอนด์ คุณาวุฒิ

ทองปอนด์ คุณาวุฒิ อดีตผู้สร้างหนังชาวไทย

โปรดักชั่น

2508

นางสาวโพระดก

- อำนวยการสร้าง
2509

เกิดเป็นหงส์

- อำนวยการสร้าง
2509

เสน่ห์บางกอก

- อำนวยการสร้าง
2510

ไทรโศก

- อำนวยการสร้าง
2512

ดาวรุ่ง

- อำนวยการสร้าง
2512

น้องรัก

- อำนวยการสร้าง
2514

แม่ศรีไพร

- อำนวยการสร้าง
2515

หัวใจป่า

- อำนวยการสร้าง
2516

น้ำเซาะทราย

- อำนวยการสร้าง
2519

ป่ากามเทพ

- อำนวยการสร้าง