ทศ วงศ์งาม

ทศ วงศ์งาม

นักแสดง

กํากับการแสดง

2513

ตายแล้วเกิด

- ผู้กำกับ
2515

จันทร์แรม

- ผู้กำกับ