ทศ พญาไทย

ทศ พญาไทย

นักเขียน

2527

อินทรี 4 แคว

- บทประพันธ์
2528

เสาเอก

- บทภาพยนตร์