ทศพร เขมธรรมสถิต

ทศพร เขมธรรมสถิต

อำนวยการสร้าง

2524

ฤทธิ์หมัดไร้เทียมทาน

- อำนวยการสร้าง

โปรดักชั่น

2521

อีโล้นซ่าส์

- อำนวยการสร้าง