ทศพร ดนุพลชัย

โปรดักชั่น

2526

แก้วขนเหล็ก

- อำนวยการสร้าง
2527

สาวดินระเบิด

- อำนวยการสร้าง
2528

จอมเมฆินทร์

- อำนวยการสร้าง