ทวี แอคะรัตน์

ทวี แอคะรัตน์

โปรดักชั่น

2495

ขุนศึก

- อำนวยการสร้าง
2508

ทาสผยอง

- อำนวยการสร้าง