ทวี วิษณุกร

นักแสดง

นักเขียน

2516

กระสือสาว

- บทประพันธ์
2523

ผีหัวขาด

- บทประพันธ์