ทวีทรัพย์ มิ่งวัฒนบุญ

ทวีทรัพย์ มิ่งวัฒนบุญ

โปรดักชั่น

2527

ยันต์สู้ปืน

- อำนวยการสร้าง