ทรงพรต ตรีนุสนธิ์ (อุ๊ เชิญยิ้ม)

ทรงพรต ตรีนุสนธิ์ หรือ อุ๊ เชิญยิ้ม, อุ๊เอง เชิญยิ้ม เป็นสมาชิกคณะตลก “สีหนุ่ม เชิญยิ้ม”

นักแสดง

2556

โลงจำนำ PAWN SHOP

- อุ๊ (นักแสดงสมทบ)
2555

ขุนสึก

- ลูกน้อง 1