ถา สถาพร พานิชรักษาพงศ์

ถา สถาพร พานิชรักษาพงศ์ เกิด : 27 ธันวาคม 2510 เป็นผู้บริหารธุรกิจชาวไทย การศึกษา : ระดับปริญญาตรีจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (ภาพยนตร์และภาพถ่าย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : สำเร็จหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

โปรดักชั่น

2567

The Interest ผ่อนรักนอกระบบ

- อำนวยการสร้าง

โปรดักชั่น

2566

Cherry Magic 30 ยังซิง

- อำนวยการสร้าง
2566

ชอกะเชร์คู่กันต์ A Boss and a Babe

- อำนวยการสร้าง
2566

สองเดือดเลือดเดียวกัน

- อำนวยการสร้าง
2566

Our Skyy 2

- อำนวยการสร้าง
2566

บทกวีของปีแสง

- อำนวยการสร้าง
2566

Faceless Love รักไม่รู้หน้า

- อำนวยการสร้าง
2566

หัวใจในสายลม Dangerous Romance

- อำนวยการสร้าง
2566

Only Friends เพื่อนต้องห้าม

- อำนวยการสร้าง
2566

โคตรเหงา เรา 2 คน

- อำนวยการผลิต
2567

Wandee Goodday วันดีวิทยา

- อำนวยการสร้าง
2567

My Love Mix-Up! เขียนรักด้วยยางลบ

- อำนวยการสร้าง
2567

Enigma 2 บุหงาหมื่นภมร

- อำนวยการสร้าง
2567

23.5 องศาที่โลกเอียง

- อำนวยการผลิต