ถนอม สนธิศิริ

ถนอม สนธิศิริ

นักแสดง

2500

เล็บครุฑ

- ตวนกูคัสตาฟา