ถนอม ทิพยเศวต

ถนอม ทิพยเศวต

โปรดักชั่น

2499

เสียแรงรัก

- อำนวยการสร้าง