ต๊อป ณพล พรมสุวรรณ

ณพล พรมสุวรรณ ชื่อเดิม ตรีพล พรมสุวรรณ ชื่อเล่น ต๊อป เกิดเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2522 เป็น นักแสดง, พิธีกร, ผู้ประกาศข่าว และดีเจคลื่น FM.one 103.5 วันจันทร์ - ศุกร์ ช่วงเวลา 20.00-23.00น. เข้าสู่อาชีพนักแสดงจากการประกวด Exact Star Search นอกจากนี้ณพล พรมสุวรรณยังเป็นผู้บริหารบริษัท คำฉันท์ จำกัด บริษัทรับผลิตรายการโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์อีกด้วย ตรีพล เปลี่ยนชื่อจริง เป็น "ณพล" เมื่อปลายปี 2560 ในเดือนมีนาคม 2561 ณพลได้จัดทำเฟสบุ๊คเพจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ชื่อว่า "เที่ยวกับคุณแม่-Journey with mother" ที่บอกเล่าการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว และกิจกรรมต่างๆของณพล และคุณแม่ ถือเป็นเพจท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจ ด้านการศึกษา ณพล พรมสุวรรณ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับปริญญาตรี ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และระดับปริญญาโท สาขาการบริหารสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์