ต๊อบ อธิวัฒน์ ธีรนิธิศนันท์

อธิวัฒน์ ธีรนิธิศนันท์ ชื่อเล่น กะต๊อบ เกิดวันที่ 10 ธันวาคม 2529 เป็นนักแสดง, นายแบบ, ผู้ประกาศข่าว, พิธีกร