ต๊อด วินธัย สุวารี

พันเอกวินธัย สุวารี ชื่อเล่น ต๊อด เกิด 7 สิงหาคม 2512 เป็นบุตรคนกลางจากทั้งหมดสามคนของพลตำรวจโท วันชัย สุวารี อดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย กับเตือนใจ สุวารี มีพี่สาวชื่อวาศินี วัฒนสุวรรณ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่38 บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) และน้องชายชื่อนาวาอากาศเอก วุฒิกร สุวารี สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนอักษรเจริญ ระดับมัธยมศึกษาที่วชิราวุธวิทยาลัย และโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 30 ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 41 และระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา วินธัย เข้าสู่วงการแสดง ด้วยการคัดเลือกจากหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล เพื่อที่จะคัดเลือกตัวนักแสดงเป็น สมเด็จพระเอกาทศรถ เพื่อแสดงนำในภาพยนตร์เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ต้องการนักแสดงที่เป็นนายทหารจริง ๆ เช่นเดียวกับบทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้นจึงได้เรียนการแสดงเป็นระยะเวลา 9 เดือน ในปี 2557 กองทัพบกมีการประกาศกฏอัยการศึก พันเอก วินธัย เป็นผู้อ่านประกาศและคำสั่ง กอ.รส. เผยแพร่ทางโทรทัศน์ และเมื่อพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐประหารในนาม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พันเอก วินธัย ก็เป็นผู้อ่านประกาศและคำสั่งของ คสช. ด้วย พันเอก วินธัย สุวารี มีชื่อที่เรียกกันจนติดปากว่า “ผู้พันต๊อด” และยังเป็นนักร้องนำของวงดนตรีของกองทัพอีกด้วย ชีวิตส่วนตัว พันเอก วินธัยมีความใฝ่ฝันที่อยากเป็นข้าราชการมาตั้งแต่เด็ก โดยมีบิดาซึ่งเป็นตำรวจเป็นแรงบันดาลใจ แต่บิดามีความรู้สึกชอบทหารมากกว่าจึงแนะนำให้วินธัยเป็นทหาร วินธัยอธิบายชื่อจริงว่าบิดาเป็นผู้ตั้งให้ โดยเป็นชื่อภูเขาลูกหนึ่งในอินเดีย ส่วนชื่อเล่นว่า “ต๊อด” นั้น เป็นเสียงเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สมัยก่อนที่เมื่อเคาะแล้วจะมีเสียงดังกล่าว พันเอก วินธัย เคยคบหากับปริศนา กล่ำพินิจ อดีตนักแสดง แต่ภายหลังได้เลิกรากันไป ปัจจุบัน พันเอก วินธัยได้จดทะเบียนสมรสกับอภิรดี ภวภูตานนท์ ซึ่งเป็นนักแสดงเช่นกัน เมื่อปี 2556 นอกจากนี้แล้ว ยังเป็นนักกีฬาเจ็ตสกีด้วย โดยเข้าร่วมแข่งขันในนามทีมชาติไทยในรายการเจ็ตสกีโลก 2015 ที่สหรัฐอเมริกา