ต้า อธิวัตน์ แสงเทียน

อธิวัตน์ แสงเทียน ชื่อเล่น ต้า เกิดวันที่ 17 พฤศจิกายน 2547

นักแสดง

2022

พี่นาค 3

- เณรน๊อต
2020

พี่นาค 2

- เณรน๊อต
2019

พี่นาค

- เณรน๊อต
2023

พี่นาค 4

- เณรน๊อต

นักแสดง

2022

พี่จะตีนะเนย

- เนย (เนย วัดพลุ)