ต้าเหนิง กัญญาวีร์ สองเมือง

กัญญาวีร์ สองเมือง ชื่อเล่น ต้าเหนิง เป็นนักแสดงและนางแบบชาวไทย
• เกิด 21 กรกฎาคม 2539 (อายุ 27 ปี)
• ส่วนสูง 175 ซม.
• การศึกษา ระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ปัจจุบันจบการศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (PPE) ท่าพระจันทร์

ติดตาม ต้าเหนิง กัญญาวีร์ สองเมือง ได้ที่
IG : thanaerngnin