ต้อ ไกรสีห์ แก้ววิมล

ไกรสีห์ แก้ววิมล ชื่อเล่น ต้อ หรือ อาต้อ ไกรสีห์

นักแสดง

นักแสดง

2552

สุสานภูเตศวร

- อาจารย์อัน
2552

สาปภูษา

- เสด็จในกรม
2552

วังน้ำค้าง

- (รับเชิญ)
2552

กุหลาบเหนือเมฆ

- เจ้าสัวเจริญ
2552

รุกฆาต

- พ่อปาน
2551

คมแฝก

- พ่อปาน
2551

เธอคือชีวิต

- พ่อแขไข
2550

เงื่อนริษยา

- (รับเชิญ)
2548

นางบาป

- (รับเชิญ)
2547

ฟ้าใหม่

- พระยาเดโช
2546

รักพันลึก

- (รับเชิญ)
2544

ลูกทาส

- หมื่นลพ
2542

เพลงพราย

- (รับเชิญ)
2541

พ่อปลาไหล

- รองอธิบดี (รับเชิญ)
2539

รัตนโกสินทร์

- ขุนพจนาพิจิตร /หลวงพจนาพิจิตร /พระพจนาพิจิตร
2549

สะดุดรัก

- พ่อรวินทร์
2544

แก้วหน้าม้า

- อำมาตย์พัตรา
2549

บัวแก้วจักรกรด

- อำมาตย์เมือง
2550

พระทิณวงศ์

- อำมาตย์เมธา