ต้อ ชาติชาย แก้วสว่าง

ชาติชาย แก้วสว่าง ชื่อเล่น : ต้อ เป็นผู้กำกับชาวไทย

กํากับการแสดง

2535

ป้อ สำหรับบางวัน

- ผู้ช่วยผู้กำกับ
2537

ม.6/2 ห้องครูวารี

- ผู้ช่วยผู้กำกับ

กํากับการแสดง

2559

บาปบรรพกาล

- ผู้กำกับ

นักเขียน

2543

สื่อรักภาษาใจ

- โครงเรื่อง/บทโทรทัศน์