ต้อย ตรีเพชร

ต้อย ตรีเพชร

โปรดักชั่น

2525

นักฆ่าจากเจ้าพระยา

- อำนวยการสร้าง