ต้อง สมิตพงศ์ สกุลพงศ์ชัย

สมิตพงศ์ สกุลพงศ์ชัย ชื่อเล่น ต้อง (ชื่ออังกฤษ : Tong Samitpong Sakulpongchai) เป็นนักแสดงชาวไทย
• เกิดเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2538 (อายุ 28 ปี)
• ส่วนสูง 180 เซนติเมตร
• การศึกษา ระดับบปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ติดตาม ต้อง สมิตพงศ์ สกุลพงศ์ชัย ได้ที่
IG : tongsamitpong