ต้น ปฐมกฤษณ์ สุดสระ

ปฐมกฤษณ์ สุดสระ ชื่อเล่น ต้น

นักแสดง

2010

บางระจัน ๒

- นายทองแดง

นักแสดง

2013

วิมานมะพร้าว

- มะขวิด