ต้นอ้อย ปิณฑิรา สิงหเสม

ต้นอ้อย ปิณฑิรา สิงหเสม ชื่ออังกฤษ : Tonaoy Pintira Singhaseem