ต่าย มนัสนันท์ ปานดี

มนัสนันท์ ปานดี ชื่อเล่น ต่าย เกิด ? เสียชีวิต 23 กรกฎาคม 2563 (36 ปี)

นักแสดง

2549

แสบสนิท ศิษย์ส่ายหน้า

- ลูกสาวเจ้าของร้านสัก
2549

โกยเถอะโยม

- ฟ้ามุ่ย