ตุ๊บตั๊บ ศิริศักดิ์ ไก่ทอง

ศิริศักดิ์ ไก่ทอง ชื่อเล่น : ตุ๊บตั๊บ รู้จักกันในนามชื่อ : ตุ๊บตั๊บ ไก่ทอง เป็นตลกวงหมอลำคณะ “ระเบียบวาทะศิลป์” และนักแสดงอิสระชาวไทย
• บ้านเกิด : จ.ชัยภูมิ
• การศึกษา : โรงเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม, สาขาศิลปะการแสดง เอกนาฏศิลป์พื้นเมือง ที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ติดตาม ตุ๊บตั๊บ ศิริศักดิ์ ไก่ทอง ได้ที่
IGtubtab_kaitong
Facebook ตุ๊บตั๊บ ไก่ทอง
Facebook ตุ๊บตั๊บ ไก่ทอง Fanpage
TikTok : @tubtab_kaitong
Youtubeตุ๊บตั๊บ ไก่ทอง Official

นักแสดง

2567

อีสานตุ๊ดซี่

- ตุ๊บตั๊บ