ตุ๊กติ๊ก วารินทร์ วงค์คม

วารินทร์ วงค์คม ชื่อเล่น ตุ๊กติ๊ก เกิด 29 มิถุนายน 2534 ด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ