ตุ้ม มารยาท ถายะเดช

มารยาท ถายะเดช ชื่อเล่น ตุ้ม

นักแสดง

2552

สูตรเสน่หา

- คุณป้าเล็ก (รับเชิญ)
2542

ตี๋ใหญ่

- จิ้งหรีด (ภรรยาของจุ่น)
2542

มือปืน

- สายใจ
2541

หัวใจและไกปืน

- งุ่น (เพื่อนบ้านศรีจันทร์)