ตุลย์ วีรภัทร ชินะนาวิน

ตุลย์ วีรภัทร ชินะนาวิน (ชื่อเล่น : ตุลย์) เป็นผู้กำกับชาวไทย