ตึ๊ง ธนศักดิ์ อุ่นอ่อน

ธนศักดิ์ อุ่นอ่อน ชื่อเล่น ตึ๊ง เกิด 11 ธันวาคม 2514 เป็นนักพากย์ชาวไทย