ติณณา สิมะไพศาล

ติณณา สิมะไพศาล : อ. ติณณา ชื่ออังกฤษ : Tinna Simapaisal เป็นนักเขียนบทโทรทัศน์

นักเขียน

2566

ชายแพศยา

- บทโทรทัศน์