ตาล ปุณยเกียรติ บุญเกิด

ปุณยเกียรติ บุญเกิด ชื่อเล่น ตาล