ตาต้า วาทินี สุขเกษม

วาทินี สุขเกษม ชื่อเล่น ตาต้า สูง 170 ซม.