ตั๊ก วริศรา อาจมนตรี

วริศรา อาจมนตรี ชื่อเล่น: ตั๊ก (ชื่ออังกฤษ : Tak Warissara Atmontree) เป็นนักแสดงชาวไทย

วันเกิด : 24 มกราคม 2541