ตั้ม มานินพันธุ์ ภิญโญปิยวิศว์

มานินพันธุ์ ภิญโญปิยวิศว์ ชื่อเล่น ตั้ม ด้านการศึกษา มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์ คณะการท่องเที่ยว