ตังตัง นัฐรุจี วิศวนารถ

นัฐรุจี วิศวนารถ ชื่อเล่น ตังตัง เกิดวันที่ 6 สิงหาคม 2536