ตะวัน รุ่งแจ้ง

กํากับการแสดง

2527

เสือล่าสิงห์

- ผู้กำกับ