ดุ่ย ณ บางน้อย (อำนาจ สอนอิ่มสาตร์)

ดุ่ย ณ บางน้อย (อำนาจ สอนอิ่มสาตร์)