ดีน ชัยชนะ ใหม่ซ้อน

ชัยชนะ ใหม่ซ้อน ชื่อเล่น ดีน เกิด 13 กันยายน 2538 สูง 178 ซม