ดำริห์ แหลมหลวง

ดำริห์ แหลมหลวง

โปรดักชั่น

2510

แหลมหัก

- อำนวยการสร้าง