ดาหลา สุมาลิน

นักเขียน

2519

จักรวาลยอดรัก

- บทประพันธ์
2521

คนมีคาว

- บทประพันธ์
2521

หัวใจสีชมพู

- บทภาพยนตร์