ดาวน้อย สีบุญเรือง

ดาวน้อย สีบุญเรือง

อำนวยการสร้าง

2528

มาธาดอร์จอมเพี้ยน

- อำนวยการสร้าง

โปรดักชั่น

2525

แรงรัก

- อำนวยการสร้าง
2527

รักสุดหัวใจ

- อำนวยการสร้าง
2528

วัยเรียนเพี้ยนรัก

- อำนวยการสร้าง
2529

ราชินีดอกหญ้า

- อำนวยการสร้าง

อำนวยการสร้าง

2529

สวัสดีคุณครู

- ผู้กำกับ
2530

น้ำผึ้งซาตาน

- ผู้กำกับ