ดารัณ เศรษฐิณิช ชนวราสุทธิศิริ

ดารัณ เศรษฐิณิช ชนวราสุทธิศิริ ชื่อเดิม วิลาวรรณ แอนเดอร์สัน (ชื่ออังกฤษ : Darran Zeththinich Chanavarasutthisiri) เป็นนางแบบและนักแสดงลูกครึ่ง ไทย-นิวซีแลนด์
• เกิดวันที่ 2 ตุลาคม 2536 (อายุ 30 ปี)
• การศึกษา : ระดับปริญญาตรี คณะการบิน สาขาบริหารกิจการการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ติดตาม ดารัณ เศรษฐิณิช ชนวราสุทธิศิริ ได้ที่
IG : darran.n