ดัง ปฏัก ปิงเมือง

ปฏัก ปิงเมือง ชื่อเล่น ดัง ชื่ออังกฤษ : Dunk Patak Pingmuang เป็นนักแสดงและนายแบบชาวไทย
  • วันเกิด : 8 พฤศจิกายน 2539
  • ส่วนสูง : 175 ซม
  • การศึกษา : ระดับปริญญาตรี คณะออกแบบผลิตภัณฑ์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ติดตาม ดัง ปฏัก ปิงเมือง ได้ที่

IG : patak_p
Twitter : @DunkPatak