ดอกไม้ ณ ลำพูน

ดอกไม้ ณ ลำพูน ชื่อเล่น แอปเปิ้ล หรือรู้จักกันในชื่อ ดอกไม้ ถิ่นไทยงาม
เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2494 ที่ลำพูน
จบม.3 จากโรงเรียนวรเชษฐ์อนุสรณ์ เชียงใหม่

*ที่มา: Thai Movie Posters