ดวงดาว

ดวงดาว

นักเขียน

2499

คำอธิษฐานของดวงดาว

- บทประพันธ์
2512

ดาวรุ่ง

- บทประพันธ์
2518

ผยอง

- บทประพันธ์

นักเขียน

2532

อยู่เพื่อรัก

- บทประพันธ์