ดวงดาว มนต์ดารา

ดวงดาว มนต์ดารา รูปจาก: Thai Movie Posters

นักแสดง

โปรดักชั่น

2521

เสียสาว

- อำนวยการสร้าง