ดวงดารา ประทับใจ

นักแสดง

2515

เพชรตาแมว

- มิสนาตาลี