ดวงจันทร์ สุวรรณี

นักแสดง

2002

มนต์เพลงลูกทุ่งเอฟ.เอ็ม.

- สาวโรงงาน (รับเชิญ)